Home
Actueel
Visie
Aanpak
Werkwijze
Aanbod
Partners
Referenties
Contact
Visie

De individualisering van de samenleving heeft grote impact op organisaties. Daarbij komt dat vanaf 1 januari 2015 de WMO, Jeugdzorg, de Participatiewet en de WLZ overgegaan zijn naar de Gemeenten. Deze overgang brengt grote veranderingen van de inrichting van de zorg met zich mee. Het pleit ervoor om de veranderingen in zorgprocessen van onderaf te laten ontstaan, waarbij de clientvraag centraal staat en de professional sturing geeft aan de veranderingen. Geloof in eigen kunnen geld zowel voor de professional als voor de client. Het aanbodgerichte denkmodel past niet meer.

Om snel en adequaat op de veranderende markt te kunnen inspelen, is flexibiliteit en slagvaardigheid essentieel. Dat vergt van organisaties een nieuwe stijl van werken (het Nieuwe Werken). In onze ogen is hiervoor een (cultuur)omslag nodig. De bestaande beheersmodellen gingen uit van top down sturing en appelleerden te weinig aan de creativiteit en innerlijke kracht van de professionals.

De ZorgBeweging gaat uit van het autonomiemodel. Wij geloven dat medewerkers in staat zijn zichzelf te motiveren en op eigen wijze invulling te geven aan hun taak, ook als zij obstakels op hun weg vinden. De houding die mensen hebben ten opzichte van hun omstandigheden bepaalt meer hun werkplezier dan de feitelijke situatie. Hoe iemand de werkelijkheid beleeft, is van grote invloed op het vermogen om ‘eruit te halen wat erin zit'. Bij het autonomiemodel past leiderschap dat de zelfsturende capaciteiten van mensen aanspreekt en verder ontwikkelt. Vanuit dit perspectief bieden wij programma's voor alle professionals.