Home
Actueel
Visie
Aanpak
Werkwijze
Aanbod
Partners
Referenties
Contact
Actueel 2016-2017

Leertraject: Veranderkunde en persoonlijk leiderschap

'wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien'.
                                   Gandhi

Ieder jaar starten wij het leertraject veranderkunde en persoonlijk leiderschap. U bent (project)manager, coördinator, organisatie- of beleidsadviseur of u hebt een andere sleutelpositie in uw bedrijf of (overheids)organisatie en bent op zoek naar manieren om het nieuwe werken verder vorm te geven, te ontwikkelen en te verankeren in uw organisatie of team. In dit leertraject verdiept u zich in uw persoonlijke leiderschapsstijl. U zoekt de oplossing niet alleen in methodieken en instrumenten maar in beweging en verandering ‘van binnenuit’. U gaat het veranderproces borgen en uitdragen in de organisatie.

Voor meer informatie lees bij Aanbod 'Veranderkunde en persoonlijk leiderschap: 'bewegen,verbinden, verankeren'. Dit leer- en ontwikkeltraject wordt gegeven door Margot Tolsma. Het traject omvat 4 x 1 daagse.

Leertraject: teamtraining en teamcoaching: basistraining voor organisaties
Dit is een basisprogramma voor teams dat is gericht op het implementeren van de missie, visie, de waarden en de doelen van de organisatie. Er wordt geleerd op drie niveau's: persoonlijk - professioneel en op organisatie niveau. Voor meer informatie neem contact op met Margot Tolsma voor leertraject op maat.

Begeleide intervisie, supervisie en individuele coaching
Voor managers en medewerkers. Een vorm van deskundigheidsbevordering, waarbij medewerkers een beroep kunnen doen op collega's of in één op één gesprekken, om te leren delen over persoonlijke- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Dit vraagt het ontwikkelen van een lerende houding.

De gesprekscyclus: trainen van plan / functionerings- en beoordelingsgesprekken
De gesprekscyclus is een training die bestemd is voor leidinggevenden en HR medewerkers. Dit leertraject heeft als doel de functionerings- en beoordelingsgesprekken zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden vanuit een één-duidige systematiek. Duur van het traject is: 2 daagse en drie intervisiebijeenkomsten.

Voorkomen van burn-out: preventief coachtraject
Voor (alle) medewerkers 3 coachgesprekken met aandacht voor een gezonde balans om een burn-out te voorkomen. Er worden inzichten aangereikt waardoor men in staat is zelf de balans bewust te kunnen bewaken.

Train de trainer: 'leren werken vanuit bewustzijn'
Leertraject voor trainers die zich willen door ontwikkelen en zich willen verdiepen in de bewustzijnsfilosofie, om professionals inzichten mee te geven bij leer - en ontwikkeltrajecten.

Leertraject: de interim-manager als natuurlijk leider
Interim-managers worden gevraagd bij multidisciplinaire organisatievraagstukken (crisis, discontinuïteit, gebrek aan leiding en visie, reorganisatie/ fusie of juist voor het creëren van rust en continuïteit in een organisatie). De opdrachten die zij krijgen vragen een bepaalde stijl van leiderschap. Voor meer informatie lees bij Aanbod 'De interim-manager als natuurlijk leider'.
Dit leer- en ontwikkeltraject start twee keer per jaar: in het voorjaar en in het najaar. De duur van dit traject bestaat uit 5 workshops van 1 dag en 4 begeleide intervisies.

Bovengenoemde trajecten kunnen zowel in een open leertraject als in compagny gegeven worden.

Voor meer informatie gaat u naar Aanbod of u kunt telefonisch contact opnemen met Margot Tolsma 073-5510764 / o6-54324687 of mailen naar m.tolsma@zorgbeweging.nl