Home
Actueel
Visie
Aanpak
Werkwijze
Aanbod
Partners
Referenties
Contact
De Zorgbeweging

De ZorgBeweging is een advies- en trainingsbureau met specifieke expertise van de zorg- en welzijnssector. We helpen organisaties de omslag te maken naar meer klant- en marktgericht werken. Onze missie is beweging brengen in zorg en welzijn, vanuit de bezieling en innerlijke kracht van mens en organisatie. De WMO vraagt een nieuwe manier van werken, een nieuwe manier van denken. Dit vraagt veel van managers en medewerkers. Om hen te ondersteunen in deze overgangsfase biedt de ZorgBeweging ondersteunende trajecten met als doel handvatten geven waardoor zij de belofte van hun organisatie kunnen waarmaken. Kernwoorden: de klant centraal, dienend leiderschap, zelforganiserende teams, resultaat en levenskunst.

 

De leveringsvoorwaarden van de ZorgBeweging zijn hier in te zien.

Voor de ondersteuning van organisaties in andere bedrijfstakken (profit, non-profit, overheid) hebben we de WerkBeweging opgericht. Voor meer informatie: www.werkbeweging.nl

 

Voor verdere informatie bel naar Margot Tolsma: 06-54324687 of 073-5510764